Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r336508575,SLOBODIAN.html
2023-02-08, 22:24

Podporucznik sł. zdr. rezerwy
Leon SŁOBODIAN


Imiona rodziców

Jan, Maria

Data urodzenia

5 VIII 1910

Miejsce urodzenia

Bołszowie pow. rohatyński

Życiorys cywilny

Państwowe Gimnazjum Ruskiego we Lwowie Mgr farmacji, Wydział Farmacji, Uniwersytet Warszawski (1933) SPRSan. (1934) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1936 Przydzielony do kadry zapasowej 8 Szp. Okr. Następnie do 4 Szp. Okr., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. Zamieszkały w Końskich

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2954; MKat., 3130/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony