Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3601098,RUSSEK.html
18.05.2024, 13:11

St. Posterunkowy PWŚl.
Jan RUSSEK


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

27 XII 1899

Miejsce urodzenia

Orłowa

CV wojskowe

W PWŚl. od 24 VI 1922 w pow. katowickim Do 19 XII 1938 służbę pełnił w Oddz. Konnym w Katowicach 11 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 20 XII 1938 na Posterunku Konnym w Orłowej

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (4), 2862

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony