Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r364709908136,KRZACZKOWSKI.html
2022-08-09, 12:11

Porucznik pospolite ruszenie
Marian KRZACZKOWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Henryka Makarewicz

Data urodzenia

12 IX 1883

Miejsce urodzenia

Bezbrody pow. złoczowski

Działalność do 1918 r.

W b. armii austr. ukończył szkołę oficerską i otrzymał stopień podporucznik

CV wojskowe

W WP od 1919 do IX 1921 W 1928 kadry Okręg Korpusu IV

Życiorys cywilny

Nauczyciel w szkole powszechnej w Zduńskiej Woli

Małżonka i dzieci

Bronisława Dopieralska
Bronisław

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/3 27 IV 1940 AM 2678

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 12088 MiD WIH

Opcje strony