Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r366578,SIERANT.html
2023-03-22, 10:49

Starszy posterunkowy PP
Czesław SIERANT


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

1903

CV wojskowe

We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Braszewiczach pow. drohicki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (82), 7212

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony