Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r3686720129265,TYMANSKI.html
26.02.2024, 02:21

Kapitan adm.
Zygmunt TYMAŃSKI


Imiona rodziców

Wincent, Maria Bujarska

Data urodzenia

29 V 1896

Miejsce urodzenia

Muszyna pow. nowosądecki

Życiorys cywilny

Służbę w WP rozpoczął w stopniu chorążego w 32 pp na froncie wschodnim Od kwietnia 1920 w Dep. Sprawiedliwości MSWojsk Po wojnie pełnił służbę w Wojsk. Więzieniach Śledczych nr II i III Awansowany do stopnia Kapitan ze starsz. 15 VIII 1924

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3304; CAW, Ap 4517; RO 1924; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony