Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r372758785,CZERNIAWSKI.html
2023-10-02, 16:47

Przodownik PP
Józef CZERNIAWSKI


Imiona rodziców

Jan, Rachela Malinowska

Data urodzenia

15 I 1889

Miejsce urodzenia

Wiolno

CV wojskowe

W policji od 1 III 1921 Do 1926 w służbie wywiadowczej woj. wileńskiego Następnie w woj. wołyńskim W l. 1927-1933 kmdt Post. w Pełczy pow. dubiećski. Od 15 VIII 1933 służył w Wydz. śledcz. w Łucku tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 VII 1921

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (93), 916

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony