Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r37372,KONKIEL.html
2022-06-27, 01:20


Jerzy KONKIEL


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

1909

CV wojskowe

We wrześniu 1939 służył w żandarmerii w Warszawie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/3 (95), 4620

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony