Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r396996933,JANUSZKO.html
29.05.2024, 22:09

Podporucznik piech. rezerwy
Piotr Tomasz JANUSZKO


Imiona rodziców

Jan, Helena Holedzińska

Data urodzenia

29 XII 1911

Miejsce urodzenia

Majątek Niepracha pow. szczuczyński

Życiorys cywilny

Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczuczynie (1932). W 1939 w III baonie 2 pp KOP Nauczyciel Szkoły powszechnej

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3949; CAW, Ap 3410; ARS

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony