Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r447913,IMGRUNT.html
17.04.2024, 15:32

Posterunkowy PP
Zenon Jan IMGRUNT


Imiona rodziców

Wincenty,

Data urodzenia

1914

Miejsce urodzenia

Suchodoły

CV wojskowe

Do policji przyjęty 28 II 1938 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. warszawskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w policji m.st. Warszawy

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (43), 5996

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony