Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r4485792439084,PIEKLO.html
29.05.2024, 23:50

Podporucznik rezerwy
Eugeniusz PIEKŁO


Imiona rodziców

Antoni, Julia Nowak

Data urodzenia

7 X 1902

Miejsce urodzenia

Pilznie woj. krakowskie

CV wojskowe

Ukończył 6 klas gimnazjum oraz zdał egzamin dla nauczycieli szkół powszechnych. Był absolwentem kurs pchor. rezerwy piech. (1931). Przydzielony do 86 pp, w 1934 mianowany Podporucznik Dyrektor Szkoła powszechnej w Dzierkowszczyźnie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 040/2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 5334 MiD WIH

Opcje strony