Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r46013651454,KAFTAN.html
2023-03-31, 02:39

Posterunkowy PP
Leon KAFTAN


Imiona rodziców

Walenty, Józefa

Data urodzenia

17 IX 1914

Miejsce urodzenia

Ciechmian

CV wojskowe

Do policji przyjęty 19 VIII 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp „E” Rez. PP w Poznaniu 13 VI 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony został do woj. tarnopolskiego Tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (40), 4017

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony