Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r46471,URBANOWICZ.html
16.04.2024, 10:34

Starszy posterunkowy PP
Antoni URBANOWICZ


Imiona rodziców

Antoni, Karolina Helena Wiszniewska

Data urodzenia

16 X 1904

Miejsce urodzenia

Przyjaźń

CV wojskowe

Do policji przyjęty 27 IX 1929 w charakterze kand. kontr. na szer. 5 III 1930 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. wołyńskiego 3 IV 1938 z Wydz. śledcz. w Kowlu przeniesiony do Wydziału śledczego w Krzemieńcu Tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (83), 918

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony