Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r46587370042,KOLODZIEJCZYK.html
20.05.2024, 12:06

Porucznik rezerwy
Stanisław KOŁODZIEJCZYK


Imiona rodziców

Feliks,

Data urodzenia

8 X 1903

CV wojskowe

Przydzielony mobilizacyjnie do Bazy Lotniczej nr 3 Poznań Ławica

Życiorys cywilny

Meteorolog Współpracownik Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 025/3 9 IV 1940 P. Bauer, J. Zielonka, Żołnierska droga przez mękę, Kościan 1990 „Głos Nauczycielski” 1989, nr 17

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

MiD WIH

Opcje strony