Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r49070863671,KLOPOTOWSKI.html
23.04.2024, 16:13

Podporucznik rezerwy
Stefan Jakub KŁOPOTOWSKI


Imiona rodziców

Ignacy, Jadwiga Dmochowska

Data urodzenia

25 VII 1886

Miejsce urodzenia

Kijanach pow. lubartowski

Działalność do 1918 r.

Szkoła podoficerska Kurs chorążych: armia rosyjska

CV wojskowe

W WP zweryfikowany w stopniu podporucznik kadry Okręg Korpusu VII

Życiorys cywilny

Studiował na Uniwersytecie w Li?ge Pracował m.in. jako zastępca starosty hrubieszowskiego. W magistracie Lublina

Małżonka i dzieci

Żonaty
Anna Bartłomiej

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 040/3 20 IV 1940 AM 2410

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 7437, Krzyż Niepodległości 9 X 1933 MiD WIH

Opcje strony