Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r4965508862,LASZEWSKI-GRZYMALA.html
25.05.2024, 01:47

Podporucznik sł. zdr. rezerwy
Konstanty ŁASZEWSKI-GRZYMAŁA


Imiona rodziców

Konstanty, Maria Bading

Data urodzenia

8 VII 1890

Miejsce urodzenia

Berlin

Życiorys cywilny

Dr medycyny, Uniwersytet w Gryfii (1917) W WP odbył ćwiczenia rezerwy w 8 baonie san. 63 pp Przydzielony do kadry zapasowej 8 Szp. Okr. Dyrektor Sanatorium dla Gruźliczych Chorych w Chojnach k. Łodzi

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2041; CAW, Ap 1272; MKat., 1532/A, Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony