Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r52457,TURZANSKI.html
27.02.2024, 12:00

Starszy posterunkowy PP
Jan Bolesław TURZAŃSKI


Imiona rodziców

Mikołaj, Maria Komornicka

Data urodzenia

24 VI 1898

Miejsce urodzenia

Żupanie

CV wojskowe

W PP od 13 I 1926 W l. 1926–1934 Służbę pełnił na Posterunku w Peczeniżynie pow. kołomyjski Następnie w styczniu 1935 przeniesiony do Komendy Pow. w Kołomyi We wrześniu 1939 w Komisariace w Kołomyi W 1928 ukończył Szkołę Policyjną w Żyrardowie pow. błoński Starszy posterunkowy mian. w styczniu 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (79), 635

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony