Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5281126867509,ZIENKIEWICZ.html
2022-10-01, 12:26

Kapitan uzbr. rezerwy
Kazimierz ZIENKIEWICZ


Imiona rodziców

Ignacy, Jadwiga Zambrzyska

Data urodzenia

22 VIII 1896

Miejsce urodzenia

Olechnowicze pow. mołojecki

Życiorys cywilny

Wydział Chemii, Politechnika Kijowska Od 1916 służył w armii rosyjskiej. Członek POW W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 Uczestnik obrony Lwowa Po wojnie służył w Oddz. II Szt. Gen. WP Po przeniesieniu do rezerwy podjął pracę jako inżynier chemik w Wojsk. Instytucie Pgaz. Przydzielony do kadry 1 oddz. sł. uzbr.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1157; CAW, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939, Ap 1769/89/594; MKat., 3381/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony