Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5573826551069,HANUSZEK.html
2022-05-17, 23:45

Kapitan adm. st. sp.
Błażej HANUSZEK


Imiona rodziców

Józef, Agnieszka Proszkowiec

Data urodzenia

25 VIII 1887

Miejsce urodzenia

Krzczonowo pow. myślenicki

Życiorys cywilny

Dr praw, Uniwersytet Jagielloński (1922) Służył w 16 pp , od 1926 w PKU Kraków Miasto. Od 1931 w Ekspozyturze nr 4 Oddz. II Szt. Gł. W 1933 przeniesiony w stan spoczynku W ewidencji PKU Katowice. Kapitan starsz. 1 VI 1919.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3511; CAW, Ap 1769/89/1704; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony