Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r55892367660,BLADEK.html
28.02.2024, 07:20

Kapitan piech. rezerwy
Micha BŁĄDEK


Imiona rodziców

Jan, Franciszka Dec

Data urodzenia

27 IX 1891

Miejsce urodzenia

Jeżowe

Życiorys cywilny

pow. niżański W latach 1914–1918 służył w armii austriackiej, gdzie ukończył szkołę oficerską W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1920 Od 1922 w rezerwie Przydzielony do Okr. Zakładu Gosp. nr 6 Następnie do 9 pp Leg. W 1939 walczył w obronie Twierdzy Brześć Dr praw Dyrektor przedsiębiorstwa eksportowego w Warszawie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 127; MKat., 1913/A; T. Mikulski, Biogramy jeńców

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony