Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5699653,CHRUPEK.html
2022-06-29, 08:43

Podporucznik piech. rezerwy
Tadeusz CHRUPEK


Imiona rodziców

Rajmund, Wincenta Żochowska

Data urodzenia

4 IV 1900

Miejsce urodzenia

Sadykierz pow. rawski

Życiorys cywilny

Członek POW Uczestnik wojny 1918–1921 w mińskim p. strz. Ranny Dostał się do niewoli bolszewickiej. Od 1921 w rezerwie Ukończył Państwową Szkołę Mierniczą w Warszawie (1925) BPRPiech Mianowany Podporucznik w 1928 Przydzielony do 72 pp. Inżynier geodeta

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3549; MKat., 2062/A; CAW, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939; W. Pawełczyk, Lista ofia Zbrodni Katyńskiej z terenu ziemi piotrkowskiej; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony