Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r58143485,CHLEBOWSKI.html
2022-12-05, 09:01

Posterunkowy PP
Stefan CHLEBOWSKI


Imiona rodziców

Michał, Małgorzata Wolniak

Data urodzenia

28 VIII 1912

Miejsce urodzenia

Witaszyce

CV wojskowe

Do policji przyjęty 7 XII 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do Komp. Reprezentacyjnej m.st. Warszawy tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (39), 1603

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony