Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r58194,JANKOWSKI.html
2022-06-27, 07:37

Sierżant
Wiktor JANKOWSKI


Imiona rodziców

Wiktor,

Data urodzenia

1899

CV wojskowe

We wrześniu 1939 żołnierz KOP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/2 (3), 5035

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony