Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5889431410683,DWORZYNSKI.html
20.05.2024, 23:38

Podporucznik piech. rezerwy
Tadeusz Bronisław DWORZYŃSKI


Imiona rodziców

Piotr, Bronisława Ładzińska

Data urodzenia

13 VIII 1910

Miejsce urodzenia

Wyszków

Życiorys cywilny

Korpus Kadetów w Chełmie (1932) Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. (1933–1934) Przydzielony do 13 pp. Odbył ćwiczenia rezerwy w 13 pp (1935) 26 pp (1938) jako dca plut. Aspirant SW Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1022; CAW, Ap 2744

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony