Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5898154559125,BYDLINSKI.html
2022-12-08, 20:34

Chorąży
Aleksander BYDLIŃSKI


Imiona rodziców

Maciej,

Data urodzenia

1896

CV wojskowe

We wrześniu 1939 służbę pełnił w strażnicy „Mizocz” baon KOP „Ostróg”.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (84), 5843

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony