Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r59235,LEWCIO.html
16.04.2024, 11:51

Podpułkownik piech.
Franciszek LEWCIO


Imiona rodziców

Wojciech, Wiktoria Perykasz

Data urodzenia

22 IX 1897

Miejsce urodzenia

Głogowiec pow. przeworski

Życiorys cywilny

Od 1912 członek Drużyn Strzeleckich W WP od 1918 w 14 pp Uczestnik wojny 1920 Potem służył w Oddz. V Szt. Gen. Ekspozytura nr 3 Oddz. II Szt. Gen. Od 1930 był kierownikiem Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK VII. Od 1934 szef Wydziału II w Biurze Personalnym MSWojsk.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1889; CAW, Ap 1769/89/2969

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony