Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5958379,OCHMANSKI.html
27.02.2024, 11:03

Kapral
Tomasz OCHMAŃSKI


Imiona rodziców

Wojciech, Józefa Maleńczak

Data urodzenia

20 XII 1906

Miejsce urodzenia

Zbaraż

CV wojskowe

Robotnik budowlany Zamieszkały w Zbarażu W 1939 zmobilizowany do KOP

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/1 (28), 5499

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony