Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r61675414519900,GNATOWSKI.html
29.05.2024, 22:42

Podporucznik piech. rezerwy
Aleksander GNATOWSKI


Imiona rodziców

Bolesław, Józefa Gumowska

Data urodzenia

4 X 1896

Miejsce urodzenia

Różan n. Narwią, pow. makowski

Życiorys cywilny

Członek POW Od 1918 w WP Przydzielony do 32 pp. Uczestnik wojny 1919–1920 W 1923 przeniesiony do rezerwy Ukończył Szk. Podof. Zaw. Piech. nr 8 (1929). Odbył ćwiczenia rezerwy w 22 pp (1932). Kierownik Szkoły Powszechnej w Dziatkowicach w pow. kobryńskim

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 659; CAW, Ap 5686

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony