Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6409429183,MYSLAKOWSKI-SWIESTA.html
2022-11-28, 04:49

Major kaw. st. sp.
Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA


Imiona rodziców

Adam, Maria Dunin-Rzuchowska

Data urodzenia

25 IV 1890

Miejsce urodzenia

Mogielnica pow. trembowelski

Życiorys cywilny

Gimnazjum realne w Koszycach Oficerskie kursy austriackie W WP od 1918 – w Polskiej Misji Wojskowej w Wiedniu (1918), w Generalnym Inspektoracie Jazdy (1919–1920), 8 p. uł., CSKaw. jako instruktor jazdy (1920–1922) 20 p. uł. 3 psk jako zca dcy pułku Przeniesiony 31 VIII 1929 w stan spoczynku Major ze starsz. 1 VI 1919 Oficerska kadra OK I Bankowiec

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2324; CAW, Ap 1430; ROR 1934; Z. Godyń, Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II wojnie światowej

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony