Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r64677068,MACZKA.html
2022-06-27, 07:47

Podporucznik piech. rezerwy
Tadeusz MĄCZKA


Imiona rodziców

Marcin, Maria Kiżyk

Data urodzenia

30 VIII 1914

Miejsce urodzenia

Niegowicie pow. bocheński

Życiorys cywilny

Państwowe Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni (1934) Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. przy 4 p. podh. (1935) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1937 Przydzielony do 1 p. podh., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. Urzędnik samorządowy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2198; MKat., 2459/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony