Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r653182,ZBRZEZNIAK.html
2022-06-27, 00:53

Starszy posterunkowy PP
Jan ZBRZEŹNIAK


Imiona rodziców

Roch,

Data urodzenia

1900

Miejsce urodzenia

Dobre

CV wojskowe

W policji od 1927 Ostatnio służbę pełnił w pow. radomskim – do 3 III 1937 na Posterunku w Orońsku Przeniesiony na Posterunku w Białobrzegach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (90), 3764

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony