Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6570915,JAKUBINSKI.html
28.02.2024, 23:57

Podporucznik rezerwy
Roman Michał JAKUBIŃSKI


Imiona rodziców

Antoni, Maria Zastawna

Data urodzenia

31 VII 1909

Miejsce urodzenia

Żmigródz Nowy pow. jasielski

CV wojskowe

Kurs podchorążych w Krakowie (1931) Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1933 Przydzielony do 75 pp.

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie w Rudniku n. Sanem (1928) Nauczyciel w szkole powszechnej w Chorzowie

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 052/1 27 IV 1940

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 2279 MiD WIH

Opcje strony