Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r65807890,WILKOWSKI.html
25.05.2024, 01:11

Podpułkownik piech. st. sp.
Jan WILKOWSKI


Imiona rodziców

Edward, Wanda

Data urodzenia

18 X 1871

Miejsce urodzenia

Włocławek

Życiorys cywilny

W latach 1891–1914 służył w armii rosyjskiej 1914–1918 w niewoli Ukończył szkołę oficerską w Warszawie W WP od 1919 Służył w PKU Kielce jako referent W 1921 przeniesiony w stan spoczynku Przydzielony do kadry OK X

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 514; MKat., 3197/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony