Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6697323,ZYTARIUK.html
2022-06-26, 19:27

Przodownik SW
Jan Stanisław ŻYTARIUK


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

13 VIII 1911

CV wojskowe

Służbę rozpoczął w 1934 w Więzieniu Karnym w Drohobyczu W 1936 mian. zcą członka Komisji Dyscyplinarnej przy Prokuratorze Sądu Apelacyjnego we Lwowie Podporucznik piech. rezerwy ze starszeństwem 1 I 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (54), 4151

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony