Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r670112424323,BOM.html
14.04.2024, 22:06

Przodownik PP
Ulrich BOM


Imiona rodziców

Alojzy, Jadwiga Duszyńska

Data urodzenia

20 II 1900

Miejsce urodzenia

Kaługa

CV wojskowe

W l. 1918-1920 w Armii gen. Hallera Ostatnio służbę pełnił w policji woj. poleskiego We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Rudnikach pow. prużański

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (16), 2239

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony