Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r6835923980,AMBROZINSKI.html
16.04.2024, 10:16

Posterunkowy PP
Bronisław AMBROZIŃSKI


Imiona rodziców

Wincenty,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

Do policji przyjęty 10 XII 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie. 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. Tarnopolskiego skierowany na Posterunku Bilcze Złote pow. borszczowski gdzie nadal służył we wrześniu 1939.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (73), 2683

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony