Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r683647,OKULARCZYK.html
2022-07-07, 18:05

Posterunkowy PP
Stanisław OKULARCZYK


Imiona rodziców

Andrzej, Marianna Błaszczyk

Data urodzenia

5 IV 1898

Miejsce urodzenia

Brzózka

CV wojskowe

W WP od 5 XI 1918 do 26 IX 1921 22 pp, kpr. W policji od 28 IX 1923 jako prowizoryczny post. w III komp. gran. w Borowej pow. łuniniecki. Następnie służbę pełnił w woj. stanisławowskim na Posterunku w Rohatynie (1925) pow. rohatyńskim w: Bukaczowcach, eksp. w Tenetnikach (od 24 VII 1925), Bołszowcach (od 5 V 1926) Od 14 XII 1927 – i nadal we wrześniu 1939 – w I Komis. w Stanisławowie jako obchodowy

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (23), 2433

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony