Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r698630413,GALAZKA.html
2022-06-30, 00:07

Starszy posterunkowy PP
Otton GAŁĄZKA


Imiona rodziców

Franciszek, Marta

Data urodzenia

7 X 1902

Miejsce urodzenia

Pińczyn

CV wojskowe

W WP od 14 II 1920 do 22 II 1921 W policji od 1 XII 1928 Ukończył Szkołę Policyjną w Gdańsku Od 25 V 1929 służbę pełnił w woj. wołyńskim Od 1935 nadal we wrześniu 1939 . komendant Posterunku w Bereśnicy pow. sarneński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (30), 1197

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony