Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7002310214683,SADOWSKI.html
2022-12-05, 08:51

Major w stanie spoczynku
Jan SADOWSKI


Imiona rodziców

Wojciech, Maria Mazur

Data urodzenia

12 V 1890

Miejsce urodzenia

Wzdów pow. brzozowski

CV wojskowe

Ż ołnierz Legionów. Następnie służył m.in. w 63 i 76 Pułk Piechoty, był komendantem Powiatowa Komenda Uzupełnień Siedlce. Major

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: od 1 I 1929. W 1935: w stanie spoczynku

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Natalia Wolska
Krystyna Barbara Syn

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/2 IV 1940 AM 3408

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2757, 27032, 31467, 31706, VM 372771, Krzyż Niepodległości 24 XII 1931 MiD WIH

Opcje strony