Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7225654380,JACKOWSKI.html
2023-02-08, 21:14

Major w st. sp.
Kazimierz JACKOWSKI


Imiona rodziców

Aleksander, Emilia Trembińska

Data urodzenia

4 III 1886

Miejsce urodzenia

Warszawa

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej

CV wojskowe

W WP inspektor przemysłu wojennego Od 1929 w st. sp.

Życiorys cywilny

Inżynier mechanik, Politechnika Lwowska (1910) Dyrektor Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie

Małżonka i dzieci

Janina Żółkiewska

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/2 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

MiD WIH

Opcje strony