Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7339698,Radziszewski.html
18.04.2024, 15:56

Kapitan
Leonard Radziszewski


Imiona rodziców

,

Data urodzenia

355

CV wojskowe

zgodnie poleceniem Zarządu dJeńców Wojennych 7 III 1940, skierowany do dyspozycji UNKWD w Smoleńsku. Zob. Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2: Zagłada, marzec–czerwiec 1940, Warszawa 1998,

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

Opcje strony