Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r735718,BOROZDIN.html
13.04.2024, 23:50

Major
Konstanty BOROZDIN


Imiona rodziców

Jan, Maria Makar

Data urodzenia

19/31 V 1897

Miejsce urodzenia

Wiaźniki gub. włodzimierska

CV wojskowe

Wojna 1918–1921

Życiorys cywilny

Inżynier, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lwowska W 1932 w Dep. Wojsk. Ministerstwa Przemysłu i Handlu Instytucie Badań Materiałów Uzbrojenia

Małżonka i dzieci

Irena Weler
Dwaj synowie

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/2 1940 AM 3410

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 7604, 6638 MiD WIH

Opcje strony