Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r73670,TOMCZYK.html
16.04.2024, 15:04

Posterunkowy PP
Marian TOMCZYK


Imiona rodziców

Antoni, Katarzyna Świstek

Data urodzenia

15 VI 1910

Miejsce urodzenia

Sroczkowo

CV wojskowe

Do policji przyjęty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do KG 18 II 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński W 1937 skierowany do Rawy Mazowieckiej Z przydziałem do ochrony rezydencji Prezydenta RP w Spale Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (100), 3884

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony