Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7454481892,GAJLEWICZ.html
20.04.2024, 05:11

Podporucznik piech. rezerwy
Kazimierz GAJLEWICZ


Imiona rodziców

Tomasz, Kazimiera Bruzgo

Data urodzenia

25 XII 1907

Miejsce urodzenia

Nowodziel pow. sokólski

Życiorys cywilny

Ukończył Szk. Podof. 3 baonu sap Mianowany Podporucznik starsz. 1 I 1937 Przydzielony do 81 pp. Mieszkał w Grodnie W 1939 uczestnik obrony Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 930; CAW, Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej, sygn. VIII. 800. 20. 348; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony