Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r75191564637,FOX.html
2022-06-26, 20:11

Kapitan tab.
Teodor FOX


Imiona rodziców

Teodor, Franciszka Judecka

Data urodzenia

3 IV 1899

Miejsce urodzenia

Strzelno pow. mogileński

Życiorys cywilny

Szkoła Kupiecka w Bydgoszczy Kurs oficerów gosp. przy Int. DOGen. Poznań (1920) CWŁącz. (1930) Powstaniec wielkopolski Przydzielony w 1919 do 59 pp. Pełnił służbę w KOP w baonie formującym się przy 86 pp jako ofic. żywn. (1925) Potem w 29 pp jako dca plut. i komp. oraz kolumny tab. (1926–1938) 1 IV 1939 przydzielony do Szefostwa Tab. DOK VII

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3417; CAW, Ap 2278, 2469, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 612/2

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony