Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r797944,MICHALEWICZ.html
24.04.2024, 12:45

St. Posterunkowy PWŚl.
Stefan MICHALEWICZ


Imiona rodziców

Józef, Józefa Winkowska

Data urodzenia

25 IX 1887

Miejsce urodzenia

Skalmierowice

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Do PWŚl. przyjęty 6 IX 1922 Służbę pełnił w pow. bielskim na Posterunku Żebracze (do 1 I 1932) i Strumień (do 22 II 1939), do 22 VIII 1939 w Komisariace Bogumin Nowy pow. frysztacki Przeniesiony został na Posterunku Boronów pow. lubliniecki Tam też służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (46), 572

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony