Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r811933,WARZASZKA.html
28.02.2024, 10:35

Posterunkowy PP
Jan WARZĄSZKA


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

1914

CV wojskowe

Do policji przyjęty w listopadzie 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego do Szw. Rez. PP we Lwowie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. łódzkiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Kdzie Rez. Konnej m. Łodzi

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (71), 4854

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony