Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r814686906,FLORJANOWICZ.html
2022-06-30, 00:03

Podporucznik piech. rezerwy
Jan FLORJANOWICZ


Imiona rodziców

Józef, Franciszka Tur

Data urodzenia

1 III 1906

Miejsce urodzenia

Pleszewice pow. nieświeski

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie w Nieświeżu (1928) BPRPiech. nr 9 (1929). Odbył ćwiczenia rezerwy w 79 pp (1931, 1933, 1935, 1937). Nauczyciel

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3455; CAW, Ap 1222

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony