Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r832544078984,KATOLIK.html
2023-03-22, 11:28

Starszy posterunkowy PP
Stanisław KATOLIK


Imiona rodziców

Tomasz,

Data urodzenia

1900

CV wojskowe

Ostatnio służbę pełnił w policji pow. będzińskiego – 17 X 1937 przeniesiony z Post. w Grodźcu na Posterunku w Sączowie Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. w 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (85), 3668

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony