Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r83510942760919,TKACZYK.html
2022-08-09, 01:33

Starszy posterunkowy PP
Jan TKACZYK


Imiona rodziców

Franciszek, Maria Rzepkowska

Data urodzenia

30 XI 1895

Miejsce urodzenia

Szczypiórno

CV wojskowe

W I wojnie w armii rosyjskiej Od 27 III 1917 do 15 V 1918 w I Korpusie Polskim W WP ochotniczo od 3 III 1920 do 13 VII 1922 W policji od 1 XI 1922 Dokładny przebieg służby nie jest znany 20 VI 1939 przeniesiony z Post. w Gusztynie pow. borszczowski na stanowisko komendanta Post. w Sosnowie pow. podhajecki Tam służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 11 I 1932

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (44), 300

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony