Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r84127,SPRYS.html
2023-03-21, 05:52

St. Przodownik PWŚl.
Piotr SPRYŚ


Imiona rodziców

Józef, Maria Waindok

Data urodzenia

13 VII 1893

Miejsce urodzenia

Stare Siołkowice

CV wojskowe

Od 20 V 1920 w POW Górnego Śląska Uczestnik III powstania śląskiego Od 16 VII 1921 do 26 VI 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Potem w PWŚl. Początkowo służbę pełnił w pow. cieszyńskim na Posterunku w Kończycach Wielkich (do 1 IV 1929) Skoczowie 15 VII 1929 przeniesiony do Komisariatu w Hajdukach Wielkich pow. świętochłowicki Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (36), 2311

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony